קמפין בעד מפלגת יהדות התורה, הקמפין משקף את החיוב על כל אדם חרדי בהצבעתו בקלפי כאשר לדברי הקמפין מי שלא מצביע נחשב כמגייס ...

קמפין בעד מפלגת יהדות התורה, הקמפין משקף את החיוב על כל אדם חרדי בהצבעתו בקלפי כאשר לדברי הקמפין מי שלא מצביע נחשב כמגייס

לא הבצעת