יש בזה הרבה יותר מהרבה! יש עוד הרבה גימורים לעשות והוספות. אבל הרעיון ברור דיו. תתבוננו. ...

יש בזה הרבה יותר מהרבה!
יש עוד הרבה גימורים לעשות והוספות. אבל הרעיון ברור דיו.

תתבוננו.

כרזה