אין צורך להכביד במילים. ידוע שהפעם המערכה היא של כלל לומדי התורה. הפתק שצריך להשים בקלפי, צריך להיות הפתק שקבעו גדולי הדור. הפעם אין הבדל בין אשכנזים לספרדים אלא לעניין הפתק בלבד. אשכנזי יאמר לספרדי תשים 'שס', וספרדי יאמר לאשכנזי שישים 'אגודת ישראל'. העיקר שלא יפול הקול בין הכיסאות, שלא ילך למפלגות אחרות שגם מצהירים שהם דעת תורה... לדעתי זה המצע האמיתי שצריך להיות! הבעיה היחידה שנשארה לכאורה, מי מבין שני המפלגות תממן מודעה זו? התשובה לזה, צריך לעשות מעשה ששני המפלגות גם יחד יממנו הודעה זו, או את הרעיון שלה... כולו יחד.. רותרות...

אין צורך להכביד במילים. ידוע שהפעם המערכה היא של כלל לומדי התורה. הפתק שצריך להשים בקלפי, צריך להיות הפתק שקבעו גדולי הדור.
הפעם אין הבדל בין אשכנזים לספרדים אלא לעניין הפתק בלבד.
אשכנזי יאמר לספרדי תשים 'שס', וספרדי יאמר לאשכנזי שישים 'אגודת ישראל'. העיקר שלא יפול הקול בין הכיסאות, שלא ילך למפלגות אחרות שגם מצהירים שהם דעת תורה…
לדעתי זה המצע האמיתי שצריך להיות!
הבעיה היחידה שנשארה לכאורה, מי מבין שני המפלגות תממן מודעה זו?
התשובה לזה, צריך לעשות מעשה ששני המפלגות גם יחד יממנו הודעה זו, או את הרעיון שלה…
כולו יחד..כרזה לבחירות בס''ד לשליחה

רותרות