בחרתי ללכת נגד אותם אלו האומרים לציבור את מה שהוא רוצה לשמוע, כדי למשוך אליהם קולות. זה גורם לבלבול ולתסבוכת האם לצידי או לצודי?! ועל זה באתי והדגשתי העתק הוא לא מקור! גם לא נאמן למקור!!! (כמובן שאין כוונתי למפלגת יהדות התורה הקדושה) ...

בחרתי ללכת נגד אותם אלו האומרים לציבור את מה שהוא רוצה לשמוע, כדי
למשוך אליהם קולות. זה גורם לבלבול ולתסבוכת האם לצידי או לצודי?!

ועל זה באתי והדגשתי העתק הוא לא מקור! גם לא נאמן למקור!!!
(כמובן שאין כוונתי למפלגת יהדות התורה הקדושה)

2

3

4

5

6

7