היו המון הצבעות בכנסת שקויימו ברוב של הצבעות בודדות ממש, אפילו אצבע אחת. דוגמא מצויינת לכך הינה הסכם אוסלו, ש'לזכותו' נזקפים מאות הרוגים (אם לא אלפים). אנחנו חייבים כל מושב בכנסת. כל אצבע עלולה להרוג אלפים או להכניס אלפי בני ישיבות לצבא. מי שנשאר בבית ביום הבחירות - לא יוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. אנחנו (אני לא מדבר בשם מפיק המפלגה אלא בשם כל הציבור החרדי והדתי) חייבים כל קול ...

היו המון הצבעות בכנסת שקויימו ברוב של הצבעות בודדות ממש, אפילו אצבע אחת. דוגמא מצויינת לכך הינה הסכם אוסלו, ש'לזכותו' נזקפים מאות הרוגים (אם לא אלפים).
אנחנו חייבים כל מושב בכנסת. כל אצבע עלולה להרוג אלפים או להכניס אלפי בני ישיבות לצבא.
מי שנשאר בבית ביום הבחירות – לא יוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה.
אנחנו (אני לא מדבר בשם מפיק המפלגה אלא בשם כל הציבור החרדי והדתי) חייבים כל קולכרזה2