בענייני כשרות בדקת מה נפסק, ובדיני ממונות חקרת היטב מה אומר השו"ע בחושן משפט. ובאירוסי הבת לא הסכמת ' לסגור' לפני שהרבי יברך שיהיה במזל"ט. אז כיצד יתכן שכאן, בקלפי כשאף אחד לא רואה (האומנם?), אתה מהרהר ותוהה שאולי בכל זאת הרב לא מספיק מעורה ויתכן שאפילו, אולי... חלילה טועה?! ...
בענייני כשרות בדקת מה נפסק,
ובדיני ממונות חקרת היטב מה אומר השו"ע בחושן משפט.
ובאירוסי הבת לא הסכמת ' לסגור' לפני שהרבי יברך שיהיה במזל"ט.
אז כיצד יתכן שכאן, בקלפי כשאף אחד לא רואה (האומנם?),
אתה מהרהר ותוהה
שאולי בכל זאת הרב לא מספיק מעורה
ויתכן שאפילו, אולי… חלילה טועה?!
סטיקר2