'יתגדל ויתקדש שמה רבא' מוכר ונוגע בכל יהודי, באשר הוא. מטלטל, חודר, מרטיט. המצב קריטי- גזירות, סכנת כליון, מוות רוחני, קושי ואובדן. זעקת מילות הקדיש עולה מאליה... זעקת 'יתגדל' של אמונה, של בקשה, של קבלה ושל תפילה. ביראה וברוממות. וכל קול, שלך, שזועק יתגדל, מגדיל, מקדש שם שמים. ...

ג_2 (8)

'יתגדל ויתקדש שמה רבא'
מוכר ונוגע בכל יהודי, באשר הוא.
מטלטל, חודר, מרטיט.
המצב קריטי- גזירות, סכנת כליון, מוות רוחני, קושי ואובדן.
זעקת מילות הקדיש עולה מאליה…
זעקת 'יתגדל' של אמונה, של בקשה, של קבלה ושל תפילה.
ביראה וברוממות.
וכל קול, שלך, שזועק יתגדל, מגדיל, מקדש שם שמים.