בכל שלב חשוב ומכריע בחיים בו אנו מתלבטים, כשיש קושי, שאלה, כשרוצים עיצה, ברכה, סגולה לישועה, אנו לא מחליטים לבד. תמיד יש לנו עם מי להתייעץ, גדולי התורה שרואים את הכל מפרספקטיבה אחרת ויודעים להורות לנו איך לנהוג ומה לעשות. גם בבחירות, הם מבינים טוב מאיתנו, אנו לא יכולים להכריע לבד אם לבחור, ולמי. וגם כאן יש לנו את הרבנים, וכשאומרים לנו ללכת ולבחור, הולכים. מצביעים ג'. ככל אשר יורוך.  ...

בכל שלב חשוב ומכריע בחיים בו אנו מתלבטים, כשיש קושי, שאלה, כשרוצים עיצה, ברכה, סגולה לישועה, אנו לא מחליטים לבד. תמיד יש לנו עם מי להתייעץ, גדולי התורה שרואים את הכל מפרספקטיבה אחרת ויודעים להורות לנו איך לנהוג ומה לעשות.
גם בבחירות, הם מבינים טוב מאיתנו, אנו לא יכולים להכריע לבד אם לבחור, ולמי. וגם כאן יש לנו את הרבנים, וכשאומרים לנו ללכת ולבחור, הולכים. מצביעים ג'.
ככל אשר יורוך.

תחרות-01 תחרות-02 תחרות-03