ככלל, אדם שעוזב את המפלגה שבה טבעי לו לבחור לטובת מפלגה אחרת, בדר"כ יעשה זאת לאור אחת מ-2 הסיבות הבאות: א. או שהוא מאוכזב מהמצע של המפלגה הקודמת ב. או שהוא מוקסם יתר על המידה מזו החדשה. הקמפיין שלי לא בא למכור  שלמפלגות שלנו יש מצע טוב יותר או הבטחות עם כיסוי או בלעדיו. הוא רק אומר בפשטות: "אתה מצביע ואני מצביע. שנינו מצביעים. אבל אני מצביע ומקבל שכר ואתה מצביע ואינך מקבל שכר" לא חבל? ...
ככלל, אדם שעוזב את המפלגה שבה טבעי לו לבחור לטובת מפלגה אחרת,
בדר"כ יעשה זאת לאור אחת מ-2 הסיבות הבאות:
א. או שהוא מאוכזב מהמצע של המפלגה הקודמת
ב. או שהוא מוקסם יתר על המידה מזו החדשה.
הקמפיין שלי לא בא למכור  שלמפלגות שלנו יש מצע טוב יותר או הבטחות עם כיסוי או בלעדיו.
הוא רק אומר בפשטות: "אתה מצביע ואני מצביע. שנינו מצביעים. אבל אני מצביע ומקבל שכר ואתה מצביע ואינך מקבל שכר"
לא חבל?

קמפיין-01