סוד ידוע הוא, כי מספר המצביעים ליהדות התורה הולך ופוחת, ובפרט כמגזר שהולך ומכפיל את עצמו, אי העליה במנדטים תמוהה. הסיבה העיקרית היא לדעתי, האדישות, חוסר ההכרה בחשיבותו של כל קול. הקמפיין מביא הוכחות, כיצד ישנה חשיבות גדולה לכל צעד קטן, וממילא כל קול של בוחר יש לו השפעה. כך הוא מעניק לבוחר תחושת חשיבות והכרה בכוחו והשפעתו, הבאה לידי ביטוי בזכות ויכולת ההצבעה, מנערת אותו מהאדישות ומוציאה אותו אל הקלפי. ...

סוד ידוע הוא, כי מספר המצביעים ליהדות התורה הולך ופוחת, ובפרט כמגזר שהולך ומכפיל את עצמו, אי העליה במנדטים תמוהה.

הסיבה העיקרית היא לדעתי, האדישות, חוסר ההכרה בחשיבותו של כל קול.

הקמפיין מביא הוכחות, כיצד ישנה חשיבות גדולה לכל צעד קטן, וממילא כל קול של בוחר יש לו השפעה.

כך הוא מעניק לבוחר תחושת חשיבות והכרה בכוחו והשפעתו, הבאה לידי ביטוי בזכות ויכולת ההצבעה,

מנערת אותו מהאדישות ומוציאה אותו אל הקלפי.

אניה ירח שריפה