להרבה מאוד מאתנו יש טענות על הסיעות החרדיות, על מה הם כן עושים ומה לא, על הנציגים שכן מייצגים אותם או לא, לפעמים הטענות מוצדקות ולרוב לא בדיוק. אבל בחירות זה לא הזמן שאנחנו יכולים לתת לצד הזה את כל כובד המשקל, אנחנו חייבים להסתכל על הצד השני של המטבע, על הילדים שלנו על ההורים שלנו ועל עולם התורה בכלל. אם אנחנו רוצים לשמור עליהם אנחנו חייבים לעשות מעשה. ובמילה אחת: בשביל הצד היפה שלנו. ...

להרבה מאוד מאתנו יש טענות על הסיעות החרדיות, על מה הם כן עושים ומה לא, על הנציגים שכן מייצגים אותם או לא, לפעמים הטענות מוצדקות ולרוב לא בדיוק.

אבל בחירות זה לא הזמן שאנחנו יכולים לתת לצד הזה את כל כובד המשקל, אנחנו חייבים להסתכל על הצד השני של המטבע, על הילדים שלנו על ההורים שלנו ועל עולם התורה בכלל. אם אנחנו רוצים לשמור עליהם אנחנו חייבים לעשות מעשה.

ובמילה אחת:
בשביל הצד היפה שלנו.

___ ____ ____

___ ____ _____

___ ____ ______1