הסבר: במערכת שבה כולם מפיצים סיסמאות בחירות אצלנו בוחרים להציג את העמדות הברורות הסבר: במערכת שבה כולם מפיצים סיסמאות בחירות אצלנו בוחרים להציג את העמדות הברורות ...
הסבר: במערכת שבה כולם מפיצים סיסמאות בחירות
אצלנו בוחרים להציג את העמדות הברורות

1

2

הסבר: במערכת שבה כולם מפיצים סיסמאות בחירות
אצלנו בוחרים להציג את העמדות הברורות

3

4

1

2

3

4