הוא ידרוש • מוקדי דרשות שבת הגדול בבתי הכנסיות בארץ

JDN מתכבד להגיש בפניכם את מוקדי דרשות שבת הגדול שיישאו אדמו"רים רבנים דיינים וראשי קהילות ברחבי הארץ | המיקום והשעה
 • האלמנה הטרייה חושפת את מצבה הכלכלי הקשה

  תוכן מקודם

 • "מודים על כל איבר שחוזר לתפקד" מיטל בטור מרגש

  תוכן מקודם

 • מהילדות המאושרת ועד הרגע הנורא מכל

  תוכן מקודם

 • 12 יתומים זעקו השבוע ברוך דיין האמת וכעת הם זועקים אליך

  תוכן מקודם

בני ברק

המרא דאתרא הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא שליט"א ידרוש בליל שבת בשעה 21:30 בבית הכנסת הגדול ברח' רבי עקיבא.

הגאב"ד מרן הגר"נ קרליץ שליט"א יישא את דרשת שבת הגדול במוצאי שבת בשעה 21:00 בבית המדרש צא"י בשכונת רמת אהרן.

כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א ידרוש את דרשת שבת הגדול בפני מאות חסידיו בצהריי יום השבת בשעה 16:30 בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה.

גאב"ד חוג חת"ס הגה"צ רבי יוסף מאיר אלטמן שליט"א ידרוש בשעה 15:15 בצהריי יום השבת בבית מדרשו ברח' מימון.

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א ראש מתיבתא תורה והוראה ורב מערב העיר ימסור את דרשתו בהיכל המתיבתא להוראה ברח' הרב קוק, בשעה 16:15.

הגאון רבי יצחק שמואל שוורץ שליט"א רב ביהמ"ד 'חסדא', ידרוש בהלכה בפלפול ובאגדה, בבית מדרשו ברח' דסלר פינת סעדיה גאון, לפני קריאת התורה.

הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א רב שכונת אור החיים ידרוש בשעה 15:45 בצהריי יום השבת בבית מדרשו בשכונה.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין גאב"ד רמת אלחנן ידרוש בבית הכנסת המרכזי בשכונה ברח' זוננפלד בשעה 12:30 בצהריים, לאחר מכן יתפללו תפילת מנחה.

גאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א ידרוש בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת אהל תמר ברח' יונה הנביא, ולמחרת (יום שבת) בשעה 16:00 בבית הכנסת אהל נחמיה ברח' הגר"א.

הגה"צ רבי אליעזר דוד שפירא שליט"א דומ"צ חסידי צאנז בבני ברק, ידרוש בבית המדרש דחסידי צאנז ברח' יהודה הלוי בשעה 16:30.

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א ראש ביד"צ יורה דעה ידרוש בשעה 17:30 בבית המדרש שלום ורעות ברח' קהילות יעקב.

הגאון רבי אהרן שפירא אב"ד פרדס כץ ידרוש לפני קריאת התורה בבית מדרשו ברח' טרומפלדור, זמן התפילה בשעה 8:00.

הגאון רבי עמרם יעקב יעקב גשטטנר שליט"א גאב"ד קרית אגודת ישראל ימסור את דרשת שבת הגדול לפני קריאת התורה, זמן התפילה בשעה 8:00.

הגאון רבי יואל טוביאס אב"ד שיכון ו', ימסור את דרשת שבת הגדול בבית מדרשו ברח' רימון בשעה 16:30.

אב"ד שיכון ג' הגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א ידרוש בבית מדרשו – 'דברי חיים' ברח' חולדה הנביאה, בשעה 16:30.

הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א דומ"צ הישר והטוב, ידרוש בביהכנ"ס קהל חסידים ברח' זוננפלד בשכונת רמת אלחנן בליל שבת – שעה 21:30.

נתניה

בשעה 16:00 יתכנסו אלפי חסידי צאנז ב'היכל רוזנברג' שבקרית צאנז, שם ימסור כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א את דרשת שבת הגדול.

ירושלים

גאב"ד ירושלים הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס שליט"א ידרוש בשבת אחה"צ 16:00, בבית המדרש הגדול היכל מהרי"ץ דטשינסקיא ברח' שמואל הנביא 52.

ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך ידרוש בצהריי יום השבת – 16:15, בבית המדרש הגר"א ברח' קצנלבוגן בהר נוף.

הגה"צ רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א חבר בד"ץ העדה החרדית, ידרוש בבית המדרש 'נר ישראל' בבנייני זופניק, בשעה 16:00.

הרב הראשי הספרדי הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א ידרוש, בשעה 16:30 בבית הכנסת הגדול.

ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה ידרטש בשכה 16:30 בביהמ"ד ישועה ורחמים ברח' רייכמן.

הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א רבה של קהילות הפרושים בארה"ק, בישיבה למצוינים רח' תחכמוני, בין קבלת שבת לערבית

הרה"ג ר' אפרים בוגראד שליט"א רב בית הכנסת הר צבי, בבית הכנסת "הר צבי" רח' צפניה, בליל שב"ק אחר קבלת שבת.

הרה"ג ר' דוב הלוי גולדרינג שליט"א רב שכונת אחוה, בבית הכנסת "היכל אהרן" רח' ראשית חכמה 10 שכונת אחוה בשעה 10.15 בבוקר

הרה"ג ר' זאב דייטש שליט"א רב ומו"צ תפארת ירושלים, בבית הכנסת "רמ"א תפארת ירושלים" רח' כי טוב, לפני קריאת התורה.

הרה"ג ר' אהרן פישר שליט"א רב שכונת זכרון משה, בבית הכנסת "זכרון משה" בשעה 3.45 אחה"צ

הגה"צ ר' חיים צבי טייטלבוים שליט"א אב"ד ור"מ קהל יטב לב דסאטמאר, בביהמ"ד "אהל רחל" דסאטמאר רח' יואל 10, לפני קריאת התורה

הרה"ג ר' יעקב ישעי' גוטפרב שליט"א מגיד מישרים במאה שערים בבית הכנסת "ישועות יעקב" מא"ש בשעה 4.00

הרה"ג ר' משה אורי לינדר שליט"א רב שכונת נוה יעקב בבית הכנסת "שערי תורה" בשעה 4.30

הרה"ג ר' מרדכי שלמה שטיינמץ שליט"א רב קרית ויזניץ הר נוף, בביהמ"ד ישועות משה קרית ויזניץ הר נוף בשעה 4.20 אחה"צ

הרה"ג ר' יצחק ארי' ליבוש היילפרין שליט"א רב ור"מ ק"ק האשל ברמה רמות ג', בבית הכנסת חניכי הישיבות "מרום הרים" בשעה 3.20 אחה"צ (בלשה"ק), בבית הכנסת חסידים "הררי קודש" בשעה 4.20 אחה"צ

הרה"ג ר' אביעזר שפירא שליט"א, בבית הכנסת "דרוהוביץ" רח' מלאכי 9 בשעה 4.15 אחה"צ

הרה"ג ר' יעקב טננבוים שליט"א, בבית הכנסת "משכן באב"ד" רח' הרב קוטלר 10 בשעה 4.15 אחה"צ

הרה"ג ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א משפיע דחסידי ברסלב, בבית הכנסת ברסלב "באר שבע" רח' זוננפלד, בשעה 5.30 אחה"צ

הרה"ג ר' אביש אייזען שליט"א בהגר"ש זצוק"ל, בביהמ"ד "ישועות יעקב" מאה שערים, בשעה 6.00 בדיוק

בית שמש

הגאון רבי יהושע רוזנברגר שליט"א מרא דאתרא בית שמש וחבר הביד"צ, בבית המדרש "שערי רמ"א" בשעה 4.00

הרה"ג ר' יהודה ניישלאס שליט"א רב שכונת קנה בשם-גבעת ירושלים, בבית הכנסת "סהערדאהלי" בשעה 4.30

הרה"ג ר' מאיר העלער שליט"א רב שכונת קרית חסידים, בבית הכנסת "בית יעקב שמשון" רח' דוסטאי, בשעה 5.00

הרה"ג ר' יוסף אקער שליט"א רבי בית הכנסת "בית מרדכי" בבית הכנסת "בית מרדכי" רח' נחל לוז 21 רמה א', לפני קריאת התורה בשעה 9.45

הרה"ג ר' צבי אריה זארגער שליט"א מו"צ קהל יטב לב דסאטמאר, בבית הכנסת "נחלת יעקב" דסאטמאר רח' בן איש חי 40, לפני קריאת התורה

אלעד:

הגה"צ המשפיע רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א ישבות לרגל שבת הגדול בקרב חסידיו ושומעי לקחו בעיר, את התפילות והבאטע יערוך בהיכל ישיבת ויז'ניץ.

המשפיע הגה"ח רבי זושא הורביץ שליט"א ידרוש בשעה 16:15 בבית המדרש קהל חסידים.

הגאון רבי מנחם מנדל הכהן פקשר שליט"א רב חסידי ויז'ניץ ידרוש בבית המדרש של החסידות ברח' יונתן בן עוזיאל בשעה 16:15.

הגאון רבי יעקב שאול לייזער שליט"א דומ"צ חסידי צאנז בעיר, ידרוש בבית המדרש דחסידי צאנז לפני קריאת התורה.

תל אביב

המרא דאתרא הגאון רבי ישראל מאיר לאו ידרוש בשעה 17:00 בבית הכנסת 'היכל משה' ברח' סמאטס 22.

הרה"ג ר' צבי מובשוביץ שליט"א אב"ד טשלענאוו, בבית הכנסת "פועלי צדק" רח' צ'לנוב בשעה 5.00

כתבות קשורות

מזעזע: אתמול היא קמה מהשבעה, וביום רביעי החתונה!
הרחבת גבולות הטהרה באירופה: מפקח המקוואות ערך מסע מיוחד באוקראינה ובדק למעלה ממנין מקוואות
לראשונה מזה שנים רבות: ספר תורה חדש בחצי האי קרים
תיעוד מיוחד: כ"ק האדמו"ר מגור בנופש בעיר הקודש צפת
הלך לעולמו החסיד ששלח הערות לשוטנשטיין ובנה את המיון הקדמי בערד
מטה ההסברה החרדי של משרד הבריאות מוביל קמפיין לעידוד חיסוני צעירים: "זמן להתחסן!"
תנופת התפתחות בקהילות "שובה ישראל ברחבי העולם
500,000 יהודים מהעולם ישתתפו היום יחד במעמד תפילת ט"ו באב לזיווגים בעמוקה
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד • כותרות העיתונים – ט"ז באב ה'תשפ"א
אימה בחיפה: רוסי רדף אחרי חרדים עם סכין קצבים - ותלש מזוזות מבית כנסת
טרגדיה בבני ברק: פעוטה נמצאה בליל שבת כשהיא ללא רוח חיים
קריאה לחיזוק עקב גזירות קשות המתרגשות לבוא לעולם

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן