בבקשה שידור חוזר מעמד ההדלקה של כ"ק האדמו"ר ממודזיץ' במירון