הוא היה יהודי. השם המקורי של משפחתו היה בלוך. סבו סייע רבות למדינת ישראל בבניית מטוסי קרב