הביטוי "והל מעצר חשוד" מכיל את המסר הנורא כאילו אישש אויב שבא במסגרת המאמץ הערבי לחסל אותנו הוא על תקן של איש נחמד שרק "חשוד" וזאת עד שיגיע לידי המערכת המשפטולוגית או שקודם יהרוג אותנו.
יש להחליף את "נוהל עצירת חשוד" ב"חובת הריגת איש אויב" , הוראה קצרה וברורה שמחייבת הריגת מי שסביר למדי שהוא איש אויב.
( החוכמולוגים שקיומנו הוא בעיניהם משהו שלילי) יקפצו בשאלות : מה זה ביד בידיוק סביר למדי, מי קובע את זה ? סתם כל ילדון שהתגייס ושאיו לו אפילו תואר ראשון במשפטים?