המעמד התקיים באולם מפואר ע"י אשדוד – אורגן ע"י חברת יגדיל תורה נעשה ונשמע - ‫תזמורתו של האמן יואלי מרקוביץ בליווי מקהלת בעלזא ליוותה את המעמד‬

שמחה כזו לא ראתה אשדוד שנים רבות – חסידי בעלזא באשדוד השתתפו אתמול באירוע עילאי במעמד סיום הש"ס בראשות כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א שהגיע במיוחד לפאר את החג הגדול של מאות לומדי השיעורים שסיימו את ש"ס בבלי במסגרת הדף היומי.

קרא עוד:

[postim]

כבר משעות אחה"צ התמלא האולם המפואר 'קינואה' שבאיזור התעשיה עד הלום בחסידי בעלזא, שנכנסו למקום לפי כרטיסים ממוינים. הקהל היסב לסעודת מצוה ערוכה בטוב טעם, כשצלילי תזמורת וה"קאפעלע" מלווים את המעמד בפרקי שירה וזמרה.

האורח הרב ישראל שטרן מלונדון ניהל והנחה את המעמד ברוב כישרון, ואף זכה לדברי שבח מהאדמו"ר שליט"א. על בימה מיוחדת ישבו אדמו"רים, חברי הביד"צ דקהל מחזיקי הדת בראשות המרא דאתרא הגרח"פ הורוביץ, דייני הקהילה, ראשי הישיבות, ומגידי השיעורים.

במהלך המעמד נשאו דברים המג"ש הרה"ג ר' אלחנן וינד דומ"צ בעלזא, הגה"צ רבי יהושע לייפער יו"ר עוז והדר ודומ"צ סקוירא, והאורח הכבוד הגרא"מ לאמפין ראש כולל בעלזא מנשסטר.

הס הושלך בקהל כאשר הופיע בהדרתו כ"ק האדמו"ר שליט"א, ולאחר ברכת שלום לציבור, נטל ידיו וערך שולחנו לכבוד סעודת המצוה לגומרה של תורה.

אחר אמירת ההדרן ע"י המג"ש הרה"ג טוביה שטיין ר"מ בביהמ"ד טשארנאביל, והתחלת הש"ס ע"י הגר"א וינד, נשא האדמו"ר שליט"א דברי תורה, בהם האריך בגודל חיוב קביעת העתים יום יום ללא הפסק. בדרות קדשו ביאר את המובא בגמ' על רב יוסף שנכנס לחורבה להתפלל, וביארו בדרך לימוד לקביעות עתים הן לבעלי בתים והן לבני תורה שעליהם לבוא יום יום לביהמ"ד לקבוע שעה לימוד בציבור.

תעודת הוקרה מיוחדת העניק האדמו"ר שליט"א להרב דוד קליין יו"ר חברת יגדיל תורה נעשה ונשמע אשדוד, שארגן את כל המעמד, ובמשך כל השנה מקים שיעורים, ומזכה הרבים בריבוי התורה.

משלחת מיוחדת של בני כ"ק אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א הגיעו בשליחות אביהם לכבוד שמחת התורה בצירוף מכתב קודש מכ"ק אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א לכבוד לומדי התורה ומשתתפי השיעורים ועמלי תורה.

אחר ברכהמ”ז נפרד האדמו”ר שליט”א מקהל עדת מרעיתו, ושב לביתו בירושלים, כשחסידי בעלזא באשדוד משאירים בליבם מטעני קודש חקוקים לעד, כמעמד היסטורי לו זכו.

צילום: שוקי לרר JDN

סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (1) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (2) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (3) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (4) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (5) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (6) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (7) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (8) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (9) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (10) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (11) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (12) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (13) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (14) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (15) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (16) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (17) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (18) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (19) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (20) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (21) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (22) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (23) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (24) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (25) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (26) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (27) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (28) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (29) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (30) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (31) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (32) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (33) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (34) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (35) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (36) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (37) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (38) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (39) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (40) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (41) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (42) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (43) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (44) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (45) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (46) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (47) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (48) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (49) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (50) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (51) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (52) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (53) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (54) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (55) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (56) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (57) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (58) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (59) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (60) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (61) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (62) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (63) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (64) סיום הש''ס של חסידי בעלזא באשדוד (65)