קהל רב חסידים ואנשי מעשה תושבי אשדוד נטלו חלק בסעודת מלוה מלכה שערך אמש כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א בהיכל בית מדרשו כשמהלכה סיים גם את הש"ס לקול מצהלות המשתתפים

צילום: אשדוד בכותרות

סיום הש''ס בחצר האדמו''ר ממעליץ (1) סיום הש''ס בחצר האדמו''ר ממעליץ (2) סיום הש''ס בחצר האדמו''ר ממעליץ (3) סיום הש''ס בחצר האדמו''ר ממעליץ (4) סיום הש''ס בחצר האדמו''ר ממעליץ (5) סיום הש''ס בחצר האדמו''ר ממעליץ (6)