עשרות מדריכים נטלו חלק בכינוס הארצי שנערך למדריכי 'חיים של אושר' בירושלים, נשאו דברים: האדמו"ר מזוויעהל והרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, שליט"א. וכן הרב משה יוסף אוברלנדר מח"ס בוחרים להצליח, הרה"ג ר' אהרן דוד נוישטאט, וכן ראשי הארגון הרב צבי הוס והרב אברהם ווינד, הי"ו • גלריה

כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (4) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (10) הרה''צ נואם קהל (800x600) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (8) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (6) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (5) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (7) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (9) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (1) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (2) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים (3) כנס מדריכי חיים של אושר בירושלים