נשיא ממלכת התורה 'עוז והדר' הרה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א ביקר אמש (ב) במעונם של מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א והגר"ח קנייבסקי שליט"א, הרה"צ העניק להם סט 'תלמוד ירושלמי' מהדורה החדשה שיצאה לאחרונה, גדו"י העריפו עליו טללי ברכות וחלקו שבחים לעבודה המצויינת בידי הממלכה התורנית • תיעוד

הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק (4) הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק (5) הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק (6) הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק (1) הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק (2) הרה''צ יהושע לייפער אצל גדולי ישראל בבני ברק (3)