ר' חיים מענדל הוא צדיק נשגב מקובל עצום וחסידישע יוד בכל מובן המלה

מקורו מבית סלונימאי. היום הוא גר בקרית צאנז בנתניה ועובד את ה' בכל ישותו ולבבו. אשרי מי שזוכה להכיר בדורינו כזה יהודי