לקראת יומא דהילולא הל"ג של הרה"ק בעל ה'יואל משה' מסאטמאר יצא לאור מוסף מיוחד ב'דער איד' - עובדות והנהגות מרתקות מאת כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א

תחת הכותרת "כי גדול 'מרדכי' בבית המלך' מצורף השבוע מוסף מיוחד לעיתון 'דער איד', המוסף מכיל ראיון מיוחד שערך הרה"ח ר' שמואל רוזנברג הי"ו מירושלים עם כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א על כ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל 'ויואל משה' זיע"א מסאטמאר שבשבוע הבעל"ט ימלאו ל"ג שנים להסתלקותו.

קרא עוד:

[postim]

ר' שמואל רוזנברג ידוע שכותב וכתב רבות על הרה"ק מסאטמאר זיע"א בפרוייקט מיוחד שהוציא לאור בשם "זקינך ויאמרו לך", בחודש האחרון זכה ר' שמואל לבוא ולצאת שלוש פעמים בקודש פנימה אצל מרן אדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א, שבמשך למעלה משעה כל פעם שוחחו על גדלותו וקדושתו של הרה"ק מסאטמאר זיע"א.

וכעת לקראת יומא דהילולא ה-33 העניק ר' שמואל את השיחות העובדות וההנהגות ששמע מפום ממלל רברבן כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א לעורכי 'דער איד' שאלה צירפו זאת לגליון השבועי, הומפיע כבר הבוקר (ו) בדוכני המכירה בארץ ובחו"ל.

ארבע שעות של שיחה על ה'ויואל משה' מקופלות בגליון שלם וייחודי.

הגליון המלא

1 (730x800) 2 (730x800) 3 (730x800) 4 (720x800) 5 (721x800) 6 (720x800) 7 (721x800) 8 (720x800) 9 (721x800) 10 (724x800) 11 (721x800) 12 (724x800) 13 (721x800) 14 (724x800) 15 (721x800) 16 (724x800) 17 (721x800) 18 (724x800) 19 (721x800) 20 (724x800) 21 (721x800) 22 (724x800) 23 (721x800) 24 (724x800)