ז' חשון • הילולת מרן רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל

המוני בית ישראל מתפללים באוהל הציון בהר המנוחות • מגידי שיעורי הדף היומי התבקשו להזכיר את שמו של רבי יהודה מאיר ב"ר יעקב שמשון, להדליק נר, ללמוד משניות ולתת צדקה

הערב ומחר – ז' חשון – מציינים בקהילות ישראל את יומא דהילולא של מחולל ה"דף היומי" ומקים ישיבת "חכמי לובלין" מרן הגאון רבי יהודה מאיר (ב"ר יעקב שמשון) שפירא זצוק"ל.

המוני בית ישראל עולים לציונו באוהל שב"הר המנוחות" בירושלים לשפוך שיח ותחנונים לישועת הכלל והפרט.

ממזכירות "מרכז מורשת מרן הרב מלובלין" נמסר, כי האוהל והדרכים לציונו של מרן זצוק"ל, הוכשרו להגעה סדירה. קווי "אגד" למקום מתוגברים על מנת להקל על הבאים ושבים למקום, כאשר ישנה רחבת חניה, שרותים וברזים לפני הכניסה לשטח הציון.

הלילה, ליל ההילולא, תופעל תאורה בחסות האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים.

מגידי השיעורים התבקשו להזכיר בלימוד ה"דף היומי" את שמו של רבי יהודה מאיר ב"ר יעקב שמשון (שפירא) זצוק"ל, להדליק נר לזכרו, ללמוד משניות ולתת צדקה לנשמת מי שדאג שלא תשתכח תורה מישראל, אך לא זכה לזש"ק.