כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א הגיע בשבוע שעבר לביקור במחנה 'חיים ושלום' של חסידיו בהרי הקטסקילס • החסידים וילדיהם ערכו קבלת פנים חגיגית במהלכה נשא האדמו"ר מדברות קודשו, וגם התפלל עמם מנחה

צילום: JDN

האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (1) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (4) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (2) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (3) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (5) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (6) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (7) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (8) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (9) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (10) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (11) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (12) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (13) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (14) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (15) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (17) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (18) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (19) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (39) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (38) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (20) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (21) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (22) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (23) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (24) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (27) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (33) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (28) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (34) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (35) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (36) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (37) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (40) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (42) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (26) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (43) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (25) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (32) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (41) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (44) האדמו''ר ממונקאטש במחנה חיים ושלום (31)