אני בכלל לא בטוח שהדה סילבה הזה הוא גוי 99% אחוז שהוא מצאצאי האנוסים ואולי אפילו קרוב משפחה של הפרי חדש רבי חזקיה דה סילבה