כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א הגיע השבוע לניחום אבלים אצל המשב"ק הרה"ח אברהם ישעי' ואחיו הר"ר מאיר קלפנר הי"ו שישבו שבעה על פטירת אביו, משב"ק אדמו"רי בית נדבורנה ומזקני החסידים הרה"ח רבי חיים צבי זצ"ל • גלריה

IMG_0272 (800x600) IMG_0268 (800x600) IMG_0262 (800x600) האדמו''ר מנדבורה בניחום אבלים אצל המשב''ק