איגוד חסידי ויז'ניץ בירושלים ערכו סיום הש"ס משותף, ראש השיבה הגר"מ ארנסטר הביא את ברכת האדמו"ר, הגרי"י מנדלזון אורח הכבוד • גלריה

מעמד מיוחד ומרומם לכבודה של תורה נערך ע"י איגוד האברכים "ויקהל משה" דחסידי ויזניץ בירושלים שהוקם ללכד את כל חסידי ויז'ניץ הפזורים בעיר הקודש ירושלים לשמו ולזכרו של כ"ק אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצוק"ל.

קרא עוד:

[postim]

בסיום הש"ס השתתפו חשובי ומשפעי החסידות ובראשם הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א ר"י ויז'ניץ שהביא את ברכת קדשו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א השוהה באנגליה למנוחה, המשתתפים זכו להופעתו של אורח
הכבוד פה מפיק מרגליות הרה"ג רבי יצחק ישראל מנדלזון שליט"א.

גלריה מהמעמד

סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (2) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (3) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (4) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (5) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (6) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (7) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (8) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (9) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (10) סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (1)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (2)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (3)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (4)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (5)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (6)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (7)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (8)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (9)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (10)סיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושליםסיום הש''ס קהילת ויז'ניץ ירושלים (1)