מאות מלומדי הדף היומי בכרמיאל התכנסו אמש (א) לחגוג את מעמד סיום הש"ס המרכזי, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א טרח ובא לסיים את הש"ס, רבני העיר הגרא"צ מרגלית, והגר"מ מלכה שליט"א, נשאו מדברותיהם, תזמורת 'המנגנים' ור' יענקי דסקל הנעימו את המעמד בצליל וזמר • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (1) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (2) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (3) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (4) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (5) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (6) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (7) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (8) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (9) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (10) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (11) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (12) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (13) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (14) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (15) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (16) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (17) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (18) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (19) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (20) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (21) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (22) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (23) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (24) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (25) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (26) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (27) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (28) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (29) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (30) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (31) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (32) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (33) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (34) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (35) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (36) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (37) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (38) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (39) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (40) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (41) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (42) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (43) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (44) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (45) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (46) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (47) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (48) סיום הש''ס המרכזי בכרמיאל (49)