הצצה לעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגי'ה שם שוהה הגה"צ רבי משה הלברשטאם שליט"א אב"ד באבוב אנטוורפן עם קבוצת אברכים מאנטוורפן, בגלריה נראה האב"ד בבדיקת העירוב שהניחו האברכים • גלריה

בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (1) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (11) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (10) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (9) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (2) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (4) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (3) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (5) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (6) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (7) בעיירת הנופש וואנעי בהרי בלגיה עם הגר''מ הלברשטאם (8)