קהל רב מחסידי ואוהדי בית מאקאווא ותושבי אשדוד השתתפן במעמד סיום הש"ס שנלמד על ידי בני הקהילה בראשות כ"ק אדמו"ר ממאקאווא שליט"א ואחיו האדמו"רים ממאקאווא אשדוד ומאקאווא אלעד, את המעמד פיארו גם כ"ק אדמו"רים מטשארנאביל, מעליץ, זוויעהל וטולנא, שליט"א • גלריה

צילום: אשדוד בכותרות

סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (1) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (2) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (3) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (4) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (5) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (6) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (7) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (8) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (9) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (10) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (11) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (12) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (13) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (14) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (15) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (16) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (17) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (18) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (19) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (20) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (21) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (22) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (23) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (24) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (25) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (26) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (27) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (28) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (29) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (30) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (31) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (32) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (33) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (34) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (35) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (36) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (37) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (38) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (39) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (40) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (41) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (42) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (43) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (44) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (45) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (46) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (47) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (48) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (49) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (50) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (51) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (52) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (53) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (54) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (55) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (56) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (57) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (58) סיום הש''ס בקהילת מאקאווא אשדוד (59)