מאות בחורי ישיבה גדולה סאטמר הנופשים במחנה 'דברי יואל' בסאוון לייק נטלו חלק בשמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר שליט"א נכד לחתנו הרה"צ רבי אלטר גלאנץ שליט"א ר"מ בישיבה, בשמחה נשא האדמו"ר מדברות קודשו בפני הבחורים • תיעוד

בר מצוה לנכד האדמו''ר במחנה בר מצוה לנכד האדמו''ר במחנה (1) בר מצוה לנכד האדמו''ר במחנה (2) בר מצוה לנכד האדמו''ר במחנה (3) בר מצוה לנכד האדמו''ר במחנה (4) בר מצוה לנכד האדמו''ר במחנה (5)