עשרות אדמו"רים ורבנים מארה"ב פקדו במהלך השבוע את ביתו של כ"ק גאב"ד מטרסדורף שליט"א שיב שבעה על פטירת אחיו הגה"צ רבי עקיבא עהרנפלד זצ"ל מירושלים • גלריה

צילום: JDN

ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (1) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (2) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (3) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (4) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (5) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (6) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (7) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (8) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (9) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (10) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (11) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (12) ניחום אבלים אצל גאב''ד מטרסדורף (13)