חסידי סאסוב בארה"ב מתבשמים בימים אלו מהשהות במחיצת רבם, שהגיע לרגל שמחת אחיו במונסי • צלם JDN תיעד את סדר ההבדלה והביקור אצל האדמו"ר ממאשלו

קהל חסידי סאסוב בארצות הברית זכו לאורח מיוחד: כ"ק האדמו"ר מסאסוב שליט"א שהגיע לשהות בארצות הברית לרגל השמחה במעונו של אחיו – האדמו"ר מסאסוב מונסי שליט"א.

האדמו"ר נשאר בימים אלה בארצות הברית שם הוא מקבל את הקהל לעצה ולברכה ועולה לבתי הנגידים העומדים לימין הקהילה.

האדמו"ר צפוי לבקר במעונם של אדמו"רים ורבנים.

צלם המערכת תיעד את ביקורו של האדמו"ר במעונו של האדמו"ר ממאשלו שליט"א ואת סדר ההבדלה במוצאי שבת.

IMG_0277 (800x600)אדמוIMG_0282 (800x600)IMG_0284 (800x600)IMG_0287 (800x600)IMG_0290 (800x600)IMG_2614 (800x600)IMG_2621 (800x600)