נופשי המחנה ' קהילת יעקב פאפא התרגשו בשבוע שעבר כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע לבקרם, החסידים ערכו קבלת פנים רבתית לכבוד בואו כשבמהלך המעמד נשא האדמו"ר מדברו קודשו ובסיום הממד עברו ללחוץ את ידו ולהתברך מפיו • גלריה

צילום • JDN

האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (1) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (2) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (3) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (4) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (5) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (6) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (7) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (8) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (9) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (10) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (11) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (12) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (13) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (14) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (15) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (16) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (17) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (18) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (19) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (20) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (21) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (22) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (23) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (24) האדמו''ר מפאפא בביקור במחנה הקיץ קהלת יעקב פאפא (25)