מאות חסידי בעלזא באנטוורפן ליוו הבוקר (א) את זקן החסידים באירופה הרה"ח ר' אברהם שמואל גרוס ז"ל שהלך לעולמו ביום שבת, במסע הלוויה ספדו לו: גאב"ד אנטוורפן, דומ"צ בעלזא הגרש''ז וובר, חתנו של המנוח - אב"ד צאנז הגרא"י רייך והרב דוד גליצקי גבאי בית המדרש • גלריה

הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (1) הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (2) הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (3) הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (4) הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (5) הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (6) הלווית הרב אברהם שמואל גרוס באנטוורפן (7)

תמונות מחייו של זקן החסידים באירופה שזכה גם להסתופף בצל קודש הקודשים מהר"א מבעלזא זיע"א, ולהציל את הגה"ק בעל 'ויחי יוסף' מפאפא זיע"א מציפורני הנאצים ימ"ש.

ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (1) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (2) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (3) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (4) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (5) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (6) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (7) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (8) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (9) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (10) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (11) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (12) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (13) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (14) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (15) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (16) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (17) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (18) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (19) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (20) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (21) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (22) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (23) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (24) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (25) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (26) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (27) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (28) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (29) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (30) ממראות חייו של הרב אברהם שמואל גרוס ע''ה (31)