לקראת הימים הנוראים הממשמשים ובאים הגיע כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א בערבו של יום שני עם קהל חסידיו לרחבת הכותל המערבי, לשפוך שיח ותחינה לפני נורא עלילה • צלם החצר יהושע פרוכטר תיעד

כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (1) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (2) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (3) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (4) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (5) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (6) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (7) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (8) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (9) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (10) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (11) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (12) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (13) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (14) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (15) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (16) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (17) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (18) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (19) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (20) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (21) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (22) כ''ק אדמו''ר מויזניץ בכותל המערבי - אלול תשע''ב (23)