מאות חסידי ואנשי מעשה חגגו אמש (ג) בשמחת הנישואין לנכדת כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בת לחתנו הגר"י בראך שליט"א עב"ג החתן בן כ"ק אדמו"ר מווערצקי שליט"א ונכד כ"ק אדמו"רים מקרעטשניף וזידיטשוב באר שבע שליט"א • השמחה נחוגה בהיכל בית המדרש תולדות אברהם יצחק בירושלים • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN • תיעוד וידאו: הרב ברך אוביץ

חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (1) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (2) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (3) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (4) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (5) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (6) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (7) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (8) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (9) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (10) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (11) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (12) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (13) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (14) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (15) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (16) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (17) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (36) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (37) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (38) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (39) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (18) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (19) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (40) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (20) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (21) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (22) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (23) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (24) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (25) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (26) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (27) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (108)

חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (118)

חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (28) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (29) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (30) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (31) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (32) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (34) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (35) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (102) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (104) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (105) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (106) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (107) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (109) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (110) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (111) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (112) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (114) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (41) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (42) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (43) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (44) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (47) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (48) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (50) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (51) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (52) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (53) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (54) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (55) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (56) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (57) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (58) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (59) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (60) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (61) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (62) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (63) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (64) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (65) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (66) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (67) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (68) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (69) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (70) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (71) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (72) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (73) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (74) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (75) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (76) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (77) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (78) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (79) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (80) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (81) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (82) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (83) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (84) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (85) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (86) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (87) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (88) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (89) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (90) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (91) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (92) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (93) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (94) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (95) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (96) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (97) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (115) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (117) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (119) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (120) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (121) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (122) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (124) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (125) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (126) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (127) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (129) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (130) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (131) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (133) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (134) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (136) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (137) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (138) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (139) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (140) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (141) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (142) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (143) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (144) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (145) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (146) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (147) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (150) חתונה בחצר תולדות אברהם יצחק - ווערצקי - זידיטשוב באר שבע (151)