מנהיג קהילת 'שובו בנים' ברסלב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הגיע באישון ליל (א) לביקור אצל ידידו הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א ששהה אצל בתו בבני ברק, השניים נועדו זמן רב ושוחחו מענייני הזמן והשעה, לאחר מכן פצח הרב בריקוד, ולאחר מכן עברו עשרות מעריצים ששמעו על בואו להתברך מפיו • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (1) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (2) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (3) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (4) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (5) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (6) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (7) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (8) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (9) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (10) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (11) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (12) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (13) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (14) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (15) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (16) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (17) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (18) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (19) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (20) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (22) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (23) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (24) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (25) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (26) הרב ברלנד אצל הרב גרוסמן בבני ברק (27)