קהילת בעלזא במונטריאל שבקנדה חגגה את סיום הש''ס והתחלתו, בראשות רבני ודייני הקהילה ובהשתתפות גדולי ורבני העיר • גלריה

סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (1) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (2) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (3) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (4) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (5) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (6) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (7) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (8) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (9) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (10) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (11) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (12) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (13) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (14) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (15) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (16) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (17) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (18) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (19) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (20) סיום הש''ס בקהילת בעלזא במונטריאל (21)