כ-40 איש יצאו למסע על קברי הצדיקים ברחבי אירופה בראשות הרה"צ מרימנוב שליט"א, את השבת ערב הסליחות עשו ברימנוב, ראש השנה ישהה עם הקבוצה במעז'יבוז'

הרה"צ רבי חים יעקב פרנקל שליט"א מרימינוב יצא בליל ששי האחרון למסע היסטורי.

קרא עוד:

[postim]

את השבת סליחות (כי תבא) עשה הרה"צ עם כ-40 איש בעיירה רימינוב סמוך ונראה לציון זקנו הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א והרה"ק רבי צבי הירש (משרת) מרימנוב זיע"א, שבת מרוממת ומיוחדת עברה על השוהים במקום המקודש, ובאווירת השבת העילאית במחיצתו של הרה"צ מרימנוב שליט"א.

גם את השבת הבאה ערב ראש השנה יעשה הרה"צ בעיירה דינוב, את ראש השנה יעשה הרה"צ עם הקבוצה בעיירה מעזיבוז' סמוך ונראה לציון אור שבעת הימים הבעל שם טוב הק' זיע"א,

במהלך הימים הקרובים יפקוד הרה"צ עם חסידיו שהצטרפו למסע, את קברי רבותיו ואבותיו הק' בפולין ואוקריאנה.

תוכנית המסע כבר נרקמה לפני מס' חודשים, כאשר מס' חסידים ויראים הביעו את רצונם העז, לשהות בזמנים הנעלים ימי הרחמים והסליחות בסמוך לרבותינו הק' שיהיו בבחינת מכניסי רחמים הכניסו רחמינו,  ואכן בפתיחת ההרשמה החלה ההתעניינות הולכת וגוברת, וכעת משתתפים במסע כ-40 איש, בימים הקרובים ולקראת ראש השנה יצטרפו עוד חסידים ויראים, אשר רואים את הרה"צ מרימנוב שליט"א כממשיך מורשת אבותיו הק' מרימנוב, אשר הוא נכדו של הרה"ק ר' צבי הירש מרימינוב זיע"א שכונה ר' הערשל משרת.

מאז השואה האיומה לא נמשכה שושלת רימנוב, האחרון שכיהן בתפקיד היה זקינו של הרה"צ, ה"ה האדמו"ר הרה"צ רבי צבי חיים הורוביץ זצ"ל שהיה חתנו של הסבא קדישא בעל אהבת ישראל מויז'ניץ זיע"א.

בהזדמנות זו ובסמיכות למקום המקודש ממנה קמה וגם ניצבה שושלת רימנוב המעטירה, יוכתר הרה"צ רבי חיים יעקב פרנקל שליט"א מרימנוב כממשיך שושלת בית רימינוב.