בערב שבת הגיע ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א לקיים מצוות ביקור חולים אצל הגאון רבי אברהם (בן גיטא) גניחובסקי שליט"א בביתו, שוחחו קרוב למחצית השעה בדברי תורה ומעשיות מגדולי עולם בדורות הקודמים. בסיום הביקור העניק ראש ישיבת פוניבז' לר"י טשעבין את ספרו החדש שיצא השבוע לאור "הערות וביאורים על סדר הרמב"ם" והראה לו שמוזכר שמו בספר לגבי דיון בהל' נזקי ממון.

ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (10) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (9) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (1) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (2) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (3) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (4) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (5) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (6) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (7) ר''י פוניבז' הגר''ג אדלשטיין בביקור אצל הרב גניחובסקי (8)