עשרות רבנים ודיינים השתתפו אתמול בכנס חירום שנערן בבית מרן הגר"ח קנייבסקי, במטרה למגר את תופעת הסמארטפונים והמחשבים ללא סינון ופיקוח בקרב אנ"ש, במעמד גם הוקראו מכתביהם של פוסק הדור בעל שבט הלוי, מרן ראש הישיבה, מרן הגר"נ קרליץ ומרן הגר"ג אדלשטיין, שליט"א

מעמד אדיר היסטורי ורב רושם התקיים אתמול בבית מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ברחוב רשב"ם בבני ברק, לשם הגיעו בזה אחר זה מרנן ורבנן שליט"א מנהיגי הקהילות ושליחי מנהיגי הדור שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

בראשם הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר ובנו הגדול של כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א, הגאון רבי שמעון בעדני חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א דומ"צ בביה"ד הישר והטוב, הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א גאב"ד יראים, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בית דינו של מרן הגר"נ קרליץ, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה, הגאון רבי יואל טוביאס רב שכונת שיכון ו' בבני ברק, הגאון רבי מאיר קסלר רבה של קרית ספר, הגאון רבי מרדכי שטרן שליט"א מרבני וועד החינוך של חצר הקודש ויז'ניץ, הגאון רבי צבי וובר רב שכונת נוה יעקב בירושלים וחבר בד"צ שארית ישראל, הגאון רבי אליעזר דינר שליט"א חבר בד"צ שארית ישראל, הגאון רבי נתן בן סניור הרב הספרדי של שכונת אור החיים, ועוד שורה ארוכה של רבני שכונות קהילות וערים. מנהלי ועסקני משמרת הקודש והחינוך, בית דין המיוחד לענייני מחשבים, ומזכיר וועדת הרבנים לענייני תקשורת, ונציגי הגופים שפועלים על דעת מרנן ורבנן להתעסק עם פיקוח בענייני מחשבים ואינטרנט.

האסיפה בבית הגר''ח קנייבסקי (צילום דוד ישראלי)

פתח את המעמד הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד רבה של רכסים, כן נשא דברים הגאון רבי חיים וואזנר שליט"א, שהרחיבו בדיבוריהם על המכשירים המתקדמים שלדאבוננו החלו לחדור בקרב קהל שלומי אמוני עם ישראל, ושלאחרונה נפרץ מחסום הבושה ואנשים משתמשים לצורך עבודתם במכשירי טלפון מתקדמים ללא כל סינון והגנה מפני המזיקים הרוחניים.

במהלך הכינוס התקיים דיון שבו שאלו הרבנים שליט"א את המומחים מטעם משמרת הקודש והחינוך שאלות על הסיבות שבגינם מרשים לעצמם אנשי שלומנו להשתמש עם מחשבים נטולי הגנה ועם מכשירים מתקדמים ופרוצים, ועל הפתרונות הקיימים בתחום הגנת המחשב, וכן על אפשרויות הסינון שניתן להחיל בטלפונים הניידים המתקדמים, כן נחשף לראשונה באותו כינוס כי בשבועות הקרובים ישווק נייד חדש ומתקדם שישרת אך ורק את צורכי העבודה בלבד.

כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א שיגר מכתב מיוחד אל הכינוס בידי בנו הגרח"מ שליט"א, בו זועק מקירות לבו על נגעי הטכנולוגיה וסכנות האינטרנט, ומבקש מהרבנים שליט"א שישאו דברים חוצבים ותקיפים לבני קהילתם בדרשת שבת שובה, את המכתב הקריא לרבנים המשתתפים הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בית דין צדק בני ברק, כן הקריא גם מכתב ששיגר חותנו מרן הגאב"ד הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א.

בשם המארח מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א נשא דברים נלהבים נאמן ביתו הגאון רבי אליהו מן שליט"א.

הגאון רבי בונים זילברברג שליט"א רב שכונת שיכון ה' הקריא את מכתבו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, מרן ראש הישיבה שליט"א התחיל את מכתבו בכבוד בעל האכסניה מרן הגר"ח שליט"א ועל החשיבות שהכינוס נערך בבית גאון הדור. הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א הקריא את מכתבו של מרן ר"י פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

את מעמד נעל הגאון רבי אביגדור אריאלי שליט"א מירושלים שסיכם על דעת גדולי ישראל שליט"א שהרבנים שליט"א בדרשת שבת שובה ובשיחות הכנה ליום הדין יעוררו את הקהל לא להשתמש עם הכלים הטכנולוגיים, ללא הגנה ושלא לצרכי פרנסה, לא לרכוש לעת עתה מכשירים מתקדמים עד שיוסדר המכשיר הכשר שיתוכנת לצרכי עבודה בלבד.