המוני חסידים ואנשי מעשה חגגו בשמחת הכנסת ספר תורה חדש ומהודר לבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מסטריקוב ירושלים שליט"א • במעמד כתיבת האותיות כתבו אות האדמו"ר מדושינסקיא והגאון רבי נחום כהן, בתהלוכה ובסעודת המצוה נטלו חלק הגרנ"ה פרנקל והאדמו"רים מסטראפקוב, קאפיטשניץ, סוכוטשוב והגאון רבי דוד פיינשטין ר"י בית יהודה • גלריה

מנחם בוקצ'ין תיעד

הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (27) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (28) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (29) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (31) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (30) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (32) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (33) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (34) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (35) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (36) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (37) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (1) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (2) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (3) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (4) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (5) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (6) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (7) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (8) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (9) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (10) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (11) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (12) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (13) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (14) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (15) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (16) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (17) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (18) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (19) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (20) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (21) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (22) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (23) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (24) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (25) הכנסת ספר תורה לביהמ''ד סטריקוב ירושלים (26)