לפני אמירת הסליחות במוצ"ש ערך כ"ק אדמו"ר מלעלוב ב"ב שליט"א סעודת מלוה מלכה במהלכה נשא דברי חיזוק והתעוררות כהכנה דרבה טרם אמירת הסליחות והתחינות • תיעוד

צילום: שוקי לרר JDN

מלוה מלכה לפני סליחות בלעלוב (1) מלוה מלכה לפני סליחות בלעלוב (2) מלוה מלכה לפני סליחות בלעלוב (3) מלוה מלכה לפני סליחות בלעלוב (4) מלוה מלכה לפני סליחות בלעלוב (5)