בברכת כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א, יתכנסו מאות מנאמני ומתומכי מוסדות הקודש בעלזא בעיירה ממנה קמה ונוסדה חצר הקודש בעלזא באוקראינה.

כאות הוקרה והערכה מרכז מוסדות בעלזא בארה"ק יטיס מאות מתומכיו הקבועים לעיירה בעלזא, המשלחת תצא ביום כ"ב מרחשוון תשע"ג, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זיע"א, הטמון בעיירה בעלזא.

קרא עוד:

[postim]

מי שיעמוד בראשות המשלחת הוא הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א בנו יחידו וחביבו של מרן אדמו"ר שליט"א.

מדובר במעמד היסטורי שלא קרה בתולדות חסידות בעלזא, כאשר יגיעו מאות תומכים יחדיו להשתטח על הציון ביומא דהילולא רבא של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, במקום גם תערך מסיבה מיוחדת סמוך לציוני האדמו"רים הקדושים מבעלזא זיע"א, במרכז המסע תערך תפילת רבים מרוממת ומרגשת להצלחה ולישועה במקום המשמש כתל תלפיות ומקור לישועות לכלל ולפרט, במהלכה גם יביעו מנהלי מוסדות בעלזא את הוקרתם ותודתם העמוקה למי שתומכים ומחזיקים את המוסדות דרך קבע עשרות בשנים, וממשיכים את מורשת בעלזא בתפארתה.

את המשא המרכזי ישא אורח הכבוד פה מפיק מרגליות הגה"צ רבי אהרן שיף שליט"א גאב"ד אנטווערפן יצ"ו.

כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א עודכן על פרטי המסע ונתן את ברכתו.