מאות חסידי בעלזא בבני ברק חגגו השבוע בשמחת הכנסת ספר התורה לישיבת בעלזא בבני ברק לע"נ הרה"ח ר' נפתלי פירר ז"ל אביו של העסקן הרפואי הנודע ר' אלימלך פירר שליט"א

עשרות אדמו"רים ורבנים הגיעו לכתיבת האותיות בבית העסקן הרפואי הנודע ויו"ר עזרא למרפא הרב אלימלך פירר שליט"א, נראו בין היתר, כ"ק אדמו"רים: מטשערנאביל, מאקאווא, אלכסנדר, קרעטשניף, ויזניץ, ספינקא, ראחוב, דעעש, ביאלה ב"ב, והגאון מהרש"א שטרן רב מערב ב"ב, שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

גם דייני קהילות בעלזא נטלו חלק בכתיבת האותיות, בתהלוכה ובסעודת המצווה, בהם הרבנים הגטונים הצדיקים: ראש הישיבה רבי חיים צבי שפירא, ודומ"צ בעלזא תל אביב רבי אברהם דירנפלד, שליט"א.

את סעודת המצוה פיאר הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א בשליחות אביו כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א.

גלריה מהשמחה, צילומים: שוקי לרר, אלי סגל

הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (1) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (2) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (3) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (5) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (6) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (7) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (8) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (9) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (10) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (11) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (12) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (13) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (14) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (15) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (16) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (17) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (18) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (19) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (20) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (21) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (22) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (23) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (24) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (25) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (26) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (27) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (28) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (29) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר אלי סגל (4) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (30) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (31) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (32) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (33) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (34) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (35) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (36) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (37) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (38) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (43) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (44) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (45) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (46) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (47) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (48) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (49) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (50) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (51) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (52) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (53) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (54) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (55) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (56) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (57) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (58) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (59) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (60) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (61) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (62) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (63) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (64) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (65) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (66) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (67) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (68) הכנס''ת לשיבת בעלזא בבני ברק - צילומים שוקי לרר, אלי סגל (69)