כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א המריא הבוקר (א) במסוק מירושלים לבית החיים בצפת כדי לפקוד את ציון אביו כ"ק אדמו"ר בעל משנה הלכות זצ"ל במלאות השנה להסתלקותו - כ"ט אלול, האדמו"ר המריא במסוק פרטי בבעלותו של הנגיד ר' יצחק פאלוך הי"ו • וידאו ותמונות

צילומים: בועז בן ארי, אלישמע סנדמן – צפת


האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (1)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (2)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (3)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (4)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (5)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (6)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (7)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (8)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (9)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (10)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (11)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (12)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (13)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (14)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (15)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (16)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (17)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (18)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (19)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (20)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (21)

האדמו''ר מאונגוואר ממריא במסוק לציון אביו בצפת (22)צילום: אלישמע סנדמן – צפת

P9162890 (1024x771) P9162891 (771x1024) P9162892 (1024x771) P9162894 (1024x771) P9162895 (771x1024) P9162897 (1024x771) P9162901 (771x1024) P9162902 (771x1024) P9162903 (1024x771) P9162905 (771x1024) P9162907 (771x1024) P9162913 (1024x771) P9162914 (1024x771) P9162916 (1024x771) P9162921 (1024x771) P9162923 (771x1024) P9162926 (1024x771) P9162927 (771x1024) P9162932 (1024x771) P9162946 (771x1024) P9162947 (771x1024) P9162956 (1024x771) P9162957 (771x1024) P9162959 (1024x771) P9162961 (1024x771) P9162962 (1024x771) P9162985 (1024x771)

 צילום אלישמע סנדמן – צפת

בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (1) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (2) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (3) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (4) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (5) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (6) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (7) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (8) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (9) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (10) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (11) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (12) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (13) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (14) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (15) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (16) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (17) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (18) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (19) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (20) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (21) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (22) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (23) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (24) בעליה לציון בצפת - צילום אלישמע סנדמן (25) P9162985 (1024x771)