ערב ראש השנה בפשעוורסק: האדמו"ר פירסם מכתב בכתב ידו הקורא לחסידים להתחזק ולהתרחק מפגעי האינטרנט והטכנולוגיה

תקנות ואזהרות ברורות ניתלו בערב החג בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א באנטוורפן, הקוראות לכלל החסידים הבאים בשערי בית המדרש וכפופים למרותו של האדמו"ר לקבל על עצמם את פסק גדולי התורה והחסידות בנושא  האינטרנט.

קרא עוד:

[postim]

כזכור כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א הטריח עצמו ובא ממעונו שבאנטוורפן לכינוס כלל ישראל נגד פגעי האינטרנט והטכנולוגיה המתקדמת שנערך באצטדיון 'סיטי פילד' הענק בקווינס – ארה"ב, האדמו"ר גם נשא דברים קצרים באותו מעמד היסטורי בו נטלו חלק רבבות אלפי ישראל תושבי ארה"ב.

מספר ימים לאחר מכן כינס האדמו"ר את חסידיו באנטוורפן, וציווה עליהם לאכוף את התקנות שהוקראו בכל קהילות ותפוצות ישראל בארה"ב לאחר הכינוס, כמו כן הוקם ועד רבנים מיוחד בחצר הקודש לנושא הטכנולוגיה.

כעת בערב ראש השנה מצאה הועדה לנכון לעורר את הציבור דווקא בעת הזאת לפני ימי הדין, ופירסמה שוב את התקנות בפתחי בית המדרש, כ"ק אדמו"ר שליט"א אף הטריח עצמו וכתב מכתב מיוחד היוצא חנונים אל כל אחד ואחד שיהיה אחראי למעשיו ולטובתו האישי, ידאג לאכוף את התקנות ולהישמע להוראות הוועדה.

Microsoft Word - כינוס כללי פשעווארסק-page-001 מכתב קודש מהאדמו''ר מפשעוורסק