נפטר לפני 70 שנה, גופתו נמצאה בשלמותה

הועלו עצמותיו של ראש ישיבת 'עץ החיים' בעיר צ'פרו שבמרוקו, מרן כמוה"ר ראובן אג'ייני זצוקללה"ה • נפטר לפני שבעים שנה, וכעת נמצאה גופתו הקדושה בשלמותה • כל הפרטים

הועלו עצמותיו של ראש ישיבת 'עץ החיים' בעיר צ'פרו שבמרוקו, מרן כמוה"ר ראובן אג'ייני זצוקללה"ה.

הרב ברוך טולידנו, רב בתי הכנסת המרוקאים במעלה אדומים, נסע במיוחד למרוקו כדי לטפל בענייני העברה והבאתו לקבורה בארץ ישראל.

הרב אג'ייני נפטר לפני שבעים שנה, ביום כ"ט תשרי תש"ב, וכעת נמצאה גופתו הקדושה בשלמותה.

הוא העמיד תלמידים הרבה במשך עשרות שנים במשנה ובגמרא והיה בקי גם בתורת הנסתר. היה שם את לילותיו כימים בהתמדתו בלימוד התורה והתרחק בכל נפשו מהעולם הגשמי.

כאשר היה לומד ומנעים בקולו הערב בבית המדרש, היה הקהל ירא וחרד. זכה לרוח הקודש ורבים נושעו באורח פלא מברכותיו.

מסע ההספדים החלו היום (ד') בשעה 14:30 בבית הלוויות שמגר בירושלים ומשם יצאה הלוויה לכיוון הר המנוחות, שם הוטמן.