שמחת בית בעלזא: אלפי חסידי בעלזא שבתו השבת בירושלים לרגל שמחת הברית לנכד האדמו"ר, מה היה סדר הכיבודים בשמחה? ומי קיבל את עליית אחרון במקום האדמו"ר?

אלפי חסידי בעלזא עשו את השבת (שובה – וילך) בקרית בעלזא בירושלים לא רק בשל שבת שובה, גם לרגל שמחת הברית לנכדו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

ההתרגשות בקרב המוני החסידים כבר החלה בליל שבת קודש עת נכנס מרן האדמו"ר לעריכת השולחן הטהור, ששולבה עם ה'שלום זכר' במהלכו שוררו גם ניגוני שמחה לרגל המאורע, חוץ מניגוני הימים הנוראים המושרים בימים אלה בחצר הקודש.

בשבת בבוקר לאחר התפילה נחוגה השמחה הגדולה בחצר הקודש שמחת הברית לנכד האדמו"ר בן לבנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א חדב"נ כ"ק אדמו"ר גאב"ד מאקאווא שליט"א.

לכבוד השמחה הגיעו אורחים מיוחדים מכל קצוות תבל לקרית בעלזא, בהם מאות חסידים שהגיעו מחו"ל לעשות את ראש השנה במחיצת האדמו"ר ונותרו להשתתף בשמחה, כמו כן סב הרך הנולד גאב"ד מאקאווא הגיע מקרית אתא, ראש ישיבות ויז'ניץ הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א, והרה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א שהגיעו בשליחות אביו כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א.

סדר הכיבודים: בסנדקאות כובד כ"ק אדמו"ר מזוויעהל שליט"א דוד הרך הנולד, כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א כובד בעמידה לברכות, כ"ק אדמו"ר גאב"ד מאקאווא שליט"א כובד באמירת ברכות, ויקרא שמו בישראל 'משה יהושע', ע"ש זקנו האדמו"ר בעל 'ישועות משה' מויז'ניץ זיע"א.

בסיום הברית שאגו המוני החסידים בהתרגשות 'מזל טוב', ופרצו בשירה אדירה לרגל השמחה, לאחר מכן נערכה סעודת המצוה בשילוב ה'מיטאג טיש' בהיכל הטישים 'א גרויסע שטוב' בקרית בעלזא.

יצויין כי לרגל הפרשה הקצרה וריבוי האורחים הדגולים שהגיעו לכבוד השמחה, וויתר האדמו"ר מבעלזא על עליה בשבת זו, בעליית אחרון בה היה אמור האדמו"ר להתכבד לרגל שבת שובה, כובד האורח הרה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א בן האדמו"ר מויז'ניץ.